Vase monochrome – CHINE-Dynastie Qing

DSC_0690

Vase monochrome – CHINE-Dynastie Qing