Vase double-gourde CHINE période CHONGZHEN (1628-1644)

dsc_0568

Vase double-gourde CHINE période CHONGZHEN (1628-1644)